Одбележување на 1ви Април – Денот на шегата во објект „Кокиче“