Два конца црвен и бел се врзуваат, плетат дел по дел.

Се ставаат на рака или во коси, мартинка се вика и за среќа се носи.