Мали сме музичари, за музика техничари.

Толку добро свириме, срца ќе ви смириме, мали сме музичари.