По повод 11ти Ноември, Денот на ослободување на нашиот град, од детски раце создадено, со љубов споделено „Запознај го мојот град низ слики“ .