Децата заедно со родителите земаа учество во пролетно украсување на градинскиот двор во објект ,, Детелинка”