Во дворот на нашиот објект ,,Кокиче” израснаа величествено првите кокичиња. Тие ни ги разубавуваат зимските денови и не потсетуваат дека пролетта е на прагот. Заслужија и добија внимание од сите нас особено со куклената претстава ,,Кокичиња на брегот”