Кокиченце мало ѕирка и ни вели : ѕин, ѕин, ѕин, дон, дон, дон, станете од сон, трала, ла, ла, на, на, нај, пролет иде знај!