Морков, зелка, зелена салата и домат касни,

здрав и голем порасни.