Вита, вита, витамини во овошје ги има,

затоа ги јадам во лето и зима.