Децата од објектот Синоличка земаа учество на традиционалниот настан „Игри без граници“ кој годинава се одржа во ЈУДГ „Детска радост“ – Скопје.

Игрите беа од забавен и натпреварувачки карактер, а учество земаа и детските градинки: „Детелинка“ – Крива Паланка, „Астибо“ – Штип и „Детска Радост“ – Скопје.