Есен кога стаса паѓа листот златен, птиците тогаш тргнуваат на пат. Есенски плодови веќе се зрели, а и вкусна зимница кај нас се подготви.