Во есента орам, сеам, во летото косам, жнеам, со комбајн и со трактор ем работам, ем си пеам.