Есента е втора пролет,каде секој лист е всушност втор цвет.