На ден 15.02.2021г. во објектот „Кокиче“ за децата организиравме куклена претстава „ Зимското капутче на малиот ешко“.

Децата ја разбраа пораката на претствата – Да се сакаат и почитуваат себеси!

Покажаа и актерски афинитети во драматизирање со кукли.