Куклена претстава „Зимското капутче на малиот ешко“ е реализирана со тимот воспитувачи во објектот „Кокиче“.

Пораката е секогаш најважна!

Да се почитуваме себеси и убаво да се чувствуваме во своето тело!