Зимски радости во дворот на објектот Кокиче (10.01.2019)
Детски игри и забава на снег