Штом дојде студена зима, снег и мраз мора да има.

Си играме, другаруваме и на белиот снег му се радуваме.