Малку снег, голема детска радост.

Зимски ангели и Снешко во нашиот двор.