Одбележување на Денови на пролетта, за чиста и здрава средина.