Занаетите се златни, професиите – сјајни,

со нив се одгатнуваат и загатки и тајни.

Се совладува беда, се разденува мрака,

и животот од се’ срце, неизмерно се сака.