Детската фантазија може сѐ. Со неа можеме да патуваме на секое место каде што ќе посакаме. Уживавме поттикнувајќи ја детската креативност и дојдовме до мноштво сознанија.
Децата ја прават магијата во градинката.