Нека врне и вее, мене ми се игра, мене ми се пее!

Чадорче си имам, дожд врз него капе, кап-кап, есента дојде на нашиот праг.