Есента пристигна во мојот крај,

со плодови зрели и со жолт сјај.

Есенски ветрови почнуваат да свират,

птиците во гранките вешто се кријат.

Жолти лисја во есен ко знаме се веат,

дождовни крупни капки насекаде силно се леат.