Есента веќе е кај нас.
Временските промени во есен секојдневно ги следиме, учиме, пееме за есента разни игри и активности во низа редиме.
Децата ја прават магијата во градинката!