Есента е најубаво кога студеното ветренце ќе дувне во есенските разнобојни лисја.  Театарче правиме, маски ќе ставиме, за лисја жолти ќе зборуваме, за есента ќе раскажуваме.
Мал театар во мојата занимална. Македонско – Албанска „А“ група.