На 27.11.2019 год. во објект „Синоличка“ се одржа семејно креативна работилница со наслов „Се играме со жолти лисја“ на која родителите со своите деца подготвија различни видови изработки од есенски листови.