1.Креативна работилница во градинка

2.Предизвик “Направи слика од семе” – онлајн работилница со родители