Почитувани родители,

Ве известуваме дека уплатите за престојот на Вашите деца во нашата Установа можете да ги вршите и електронски, преку нашата веб страница со кликнување на иконата е – Наплата.

За повеќе информации можете да се обратите на следниве телефонски броеви 075/235-454 и 031/415-810 од 08:00 до 16:00 часот.

Со почит,

Јавна општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово