Околината е наш дом!

Ајде да ја одржуваме здрава и чиста.

Во занимална еко – акција правиме, екологијата ја славиме.