На 28.03.2019год. децата од објект „Бубамара“ заедно со учениците – членови на еко секција од  ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово реализираа заедничка еко активност со наслов  Пред да фрлиш да  употребиш. Активноста се состоеше од теортески и практичен дел, а имаше за цел јакнење на свесност за селектирање  и рециклирање на  отпадот.