Во рамки на проектот „Унапредување на социјална кохезија“, во соработка со „Центар за заедничка основа“ – Скопје, на 26.02.2019 година, со родители – членови на Одбор на родители од сите објекти, се одржа втора по ред работилница на тема „Справување на вознемирувачки чувства кај децата“.