Креативниот портал ЕДУИНО по повод Светски ден на детето организираше креативен предизвик за учење преку игра – ЕДУИНО Игратон. Учество во предизвикот земаа повеќе воспитни групи од нашата Установа, а среќни добитници на награда беа децата од возрасна група од 4-5 години од објектот „Славејче“ со активноста ГРАД ОД КУТИИ.