По повод 20ти Ноември, Светскиот ден на детето, заедно со колективниот портал ЕДУИНО креираме безброј насмевки преку креативниот предизвик Едуино Игратон! Едуино Игратон е предизвик инспириран од желбата да поттикнеме учење преку игра.
Децата од хетерогена македонска Б група од објектот „Бубамара“ ја реализираа активноста Препознај ја емоцијата која има за цел детето да го оспособи за вербално изразување на сопствените емоции и емоциите кај другите.
#едуиноигратон #активност5 #препознајјаемоцијата