По повод 20-ти ноември, Светскиот ден на детето, се вклучуваме во креативениот предизвик „ЕДУИНО Игратон“ со едукативна игровна активност Ежиња. Предизвикот го презема возрасна група над 4-5 години А од објектот „Кокиче“. Цел ни е да ги поттикнеме социо – емоционалните чувства кон семејството, животните и природата.
#едуиноигратон #активност4 #ежиња