По повод 20ти Ноември, Светскиот ден на детето, заедно со колективниот портал ЕДУИНО креираме безброј насмевки преку креативниот предизвик Едуино Игратон! Едуино Игратон е предизвик инспириран од желбата да поттикнеме учење преку игра.
Децата од хетерогена македонска Б група од објектот „Бубамара“ ја реализираа едукативно игровната активност Ежиња. Цел ни е да ги поттикнеме социо – емоционалните чувства кон семејството, животните и природата.
#едуиноигратон #активност4 #ежиња