Незаборавниот креативен предизвик „ЕДУИНО Игратон“ инспирира цела недела исполнета со дружба, учење и игра под мотото – Учи, играј и радувај се! 

Децата од хетерогена група од 2 години до поаѓање во основно училиште од објект „Синоличка“ се забавуваа, учеа и преку игра изработија групни изработки “Четири годишни времиња”.

Едуино – колективен портал за дигитални содржини

#едуиноигратон2022 #активноставантурасогодишнивремиња