Еден ден јас ќе бидам …. градинар, лекар, пекар, готвач кројач, шивач и што уште не!

Професии многу има, не им се знае број, но сигурно една ќе е моја, само да изберам која.

Një ditë unë do të jem….Kopshtar, mjek, kuzhinier, rrobaqepës dhe çfarë jo! Profesione ka shumë dhe numri nuk ju dihet, po sigurisht një është e imja, vetëm duhet të zgjedh cilën.