Дружење со полиција, запознавање со возила со предимство