Другарството е ѕвезда што небото го краси, треба да се чува, да не се изгаси.