Од гранчиња се смешкаат плодови зрели ,па секој плод сега радосно ни вели: -Еј детенце ела, под стеблото стои, собери си веднаш со рачиња свои…”

Дечињата од објектот “Детелинка ” им помогнаа на мечињата да си ги соберат плодовите зрели.