Стефан Николај, поранешен воспитаник во нашата установа, кој сега е ученик во Меѓународно средно училиште „Нова“ – Скопје, денеска донираше играчки за дечињата во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово.
Голема благодарност до него и неговото семејство.