ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово доби донација на дидактички материјал од колегите, семејството и пријателите на Ристо Ричлиев. Донацијата беше реализирана со посредство на Невладината организација „Инклузива“ – Куманово.

Еден дел од дидактичкиот материјал беше финансиски обезбеден од страна на нашата Установа.

Упатуваме искрена благодарност до донаторот.