Домашни животни сме ние од селскиот двор, од голема полза сме на човекот, тука нема збор.