Во септември, убаво е повторно да се сретнеме со другарчињата и учителките од нашите групи, да се дружиме и на новите другарчиња раце да им пружиме. Во дворот на објектот „Кокиче“ со песни и стихови сите ве поздравуваме и добре дојде Ви посакуваме.