Денес децата од објектите: ,,Кокиче” и ,,Детелинка” весело ја пречекаа Пролетта.

Со музика, рецитали посакаа среќно и весело да уживаат во неа.