Дечињата од објектот “Детелинка” кажаа догледање на зимата и со песна ја пречекаа пролетта!