На 21.05.2019 год. децата од двете големи групи од објектот „Развигорче“, гостуваа во детската образовна емисија „Ѕвон“ во Македонската Радиотелевизија – Скопје, каде што покажаа што научиле за планетата Земја.