Ако детето живее во почит и пријателство, ќе научи да најде љубов во светот.