Ревија на фризури во соработка со ДСУРЦСОО„Киро Бурназ“ и фризерско студио Bad style.