По повод детската недела во нашиот објект “Бубамара” организиравме крос трка на ниво на групи и на ниво на објектот. Преку оваа активност кај децата го поттикнавме физичко-моторниот развој и натпреварувачкиот дух кај децата.